Akce na II. pololetí

Akce na II. pol.: 


plánovaná divadelní představení v lednu a v únoru se konat nebudou. Dále uvidíme dle situace. Od dubna, pokud bude pěkné počasí, bychom mohli přesunout na zahradu.


Nebude se konat třídní schůzka pro rodiče předškoláků – veškeré informace níže a také vyvěsíme do aktualit.


Do Šárky na jarní měsíce je naplánována akce: „Koloběh vody“ (s panem Maruničem -  již s námi spolupracoval v předchozích letech) a Šifra Mr. Brailla na zahradu. Další akce budeme realizovat dle vyvíjející se situace.