Akce v MŠ - listopad, prosinec

Vážení rodiče,


ráda bych Vás seznámila s akcemi, které nás a děti čekají do konce kalendářního roku. Letos budou některé akce zrušeny a některé si budou užívat pouze děti s paní učitelkami. Jinak samozřejmě probíhá každý den předškolní vzdělávání dle ŠVP pro předškolní vzdělávání. Předškoláci mají jednou týdně Metodu dobrého startu.  


Mikuláš – v letošním školním roce proběhne zcela jinak oproti předchozím rokům. Ve školce nebude přítomen čert, anděl ani Mikuláš. Paní učitelky mají organizaci Mikulášské nadílky zcela ve své režii. 

                     Nástin dne: v pátek 4.12. bude na oknech připravená nadílka, děti Mikulášovi zazpívají atd. Společně na jednotlivých třídách si uděláme Mikulášské dopoledne. 


Oslava Vánoc: výzdoba stolků + vánoční stromeček – opět v režii paní učitelek. Slavnostní oběd bude 21.12. Společně si s dětmi připomeneme vánoční zvyky, tradice a obyčeje. Budeme si zpívat koledy, 

                           stavět vánoční betlém, zapalovat vánoční vonné františky apod. V letošním školním roce se nebudou konat vánoční dílny ani besídky. 


Vánoční představení: dle rozvolňování, zatím není zrušeno.


Letošní Vánoce si užijeme s dětmi komorně na jednotlivých třídách.  


    

Mandíková