Informace pro rodiče předškoláků - odklad školní docházky

Nejdůležitější informace k odkladu školní docházky (dále jen OŠD). V případě nejasností a dotazů se prosím obraťte na třídní paní učitelky. 


Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, tak mi prosím na el. adresu reditelka@mssmolikova.cz do 25.1.2021 napište. Zcela postačí napsat, že uvažujete o OŠD. Vůbec nevadí, pokud Vaše prvotní rozhodnutí změníte a dítko nakonec půjde do školy. Potřebuji znát počet volných míst pro zápis do MŠ pro školní rok 2021/22 . 


V případě, že budete vážně uvažovat o odkladu školní docházky, tak Vám paní učitelka pro pedagogicko - psychologickou poradnu (dále jen PPP) vyplní dotazník, který Vám předá a vezmete ho s sebou na vyšetření do PPP. V případě, že dítě bude mít OŠD, stejně se musíte dostavit k zápisu do ZŠ. Adresa PPP + tel. - Vokovická 32/3, Praha 6, tel.: 220 612 131.


Než odevzdáte v ZŠ v záležitosti OŠD vyjádření z PPP a od dětského lékaře, tak si prosím opatřete kopie těchto dokumentů. Kopie není potřeba úředně ověřit. Do MŠ v případě OŠD musíte odevzdat do 30.5.2021: vyjádření z PPP, vyjádření dětského lékaře a Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok ze ZŠ. Konečné rozhodnutí o OŠD je na rodičích.