Informace výboru KRPŠ

PŘÍSPĚVEK KRPŠ:

- č. účtu 107-1898340267/0100
- částka: v 1. pololetí nebude příspěvek vybírán
- předškoláci: platí 350 Kč na Metodu dobrého startu
- variabilní symbol jako školné
- ve zprávě pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu


INFORMACE:
Zapojte se do Facebookové skupiny KRPŠ Šmolíkova (s uvedením jména dítěte a třídy).

Kontaktujte na nás přes FB, na krps.smolikova@seznam.cz, v šatně nebo na hřišti! Těšíme se na Vaše dotazy, nápady a podněty!

Za výbor KRPŠ Tereza Novotná