Úplata za předškolní vzdělávání (květen, červen, červenec)

Od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíce květen, červen a červenec jsou osvobozeny pouze ty děti, které do konce školního roku nenastoupí – ani v prodlouženém termínu - červenec. Samozřejmě děti, které jsou v posledním ročníku tedy „předškoláci“.


Ostatní děti hradí úplatu za předškolní vzdělávání jako v běžném školním roce - květen 155,00 Kč, červen 677,00 Kč a červenec 217,00 Kč. V případě absence je nutné děti omlouvat.


Děkujeme