ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

V předvyplněné Žádosti o ošetřovné, prosím doplňte jméno, příjmení dítěte, r.č. a už zbývá jen doručit ředitelce k podpisu (osobně, datovou schránkou nebo poštou). V MŠ budu v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin. Prosím použijte prostřední vchod (vchod do hospodářské části budovy).

Mandíková


Žádost ke stažení zde