Pravidelné aktivity 

 

 • divadelní představení
 • dny otevřených dveří
 • zábavná odpolední setkání s rodiči a dětmi při různých příležitostech (tvořívé dílny)
 • besídky - Vánoce, rozloučení s předškoláky
 • zvýšená péče o zuby
 • pravidelné ekologické programy
 • školní výlety, ŠvP, LT o letních prázdninách 
 • fotografování dětí
 • karneval
 • barevný den
 • navštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • spolupráce se základní školu. Každý rok se v úvodu nového školního roku setkávají učitelky první třídy ZŠ
  a naší mateřské školy, aby se společně dohodly na formách vzájemné spolupráce. 
 • spolupráce s logopedkou. Vždy na podzim a na jaře navštíví naši mateřskou školu Mgr. Renata Lukášová.
  Rodiče mají možnost s ní prokonzultovat eventuální individuální spolupráci nebo návštěvu u ní v poradně.
 • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou. V případě nutnosti jsme v kontaktu s poradnou.
  Spolupracujeme s ní zejména v souvislosti s "odklady školní docházky". Mgr. Jitka Pýchová dochází i k nám do MŠ,
  aby měla poznat děti v rámci kolektivu.
 • spolupráce s městskou částí Praha 6. S městskou částí spolupracujeme zejména v otázkách oprav a údržby budovy.
  Dále využíváme jejich nabídek týkajících se "doškolování" pedagogických zaměstnanců.
  Zúčastňujeme se také soutěží, které MČ P6 pořádá.
 • nabídka seminářů

 

Nadstandartní aktivity hrazené rodiči (určeno zejména předškolním dětem)

 

• výuka angličtiny hrou

• jóga a tanečky