Vpravo nahoře
 se přihlašte

Zápis do Mateřské školy Šmolíkova

TERMÍNY ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 rozkliknout zde

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (registrace dítěte pro přijímací řízení do MŠ)- rozklikněte zde

 

Zákonný zástupce v den zápisu odevzdá řádně vyplněný dokument - Žádost o přijetí, předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.