Vpravo nahoře
 se přihlašte

Zápis do Mateřské školy Šmolíkova

Zápis do Mateřské školy Šmolíkova - rozklikněte zde

Informace o tom, jak přihlásit dítě do mateřské školy - rozklikněte zde

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (registrace dítěte pro přijímací řízení do MŠ)- rozklikněte zde

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ- rozklikněte zde

 

 

Zákonný zástupce v den zápisu odevzdá řádně vyplněný dokument - Žádost o přijetí, předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.